Letiště Ostrava

Letiště Ostrava

Ztracená zavazadla

Ztráta zavazadla

V případě, že po příletu na páse nenajdete svá zavazadla, kontaktujte přepážku ztracených zavazadel v příletové hale. Připravte si zavazadlový ústřižek a ústřižek vaší letenky. Na základě vašich informací s vámi bude vyplněn protokol tzv.PIR. Tento protokol je zavedne do centrálního systému. Po doručení zavazadel na letiště budete kontaktováni na vámi uvedené číslo a služba rozvážející zavazadla vám je doručí na vámi udanou adresu a předá výměnou za vaši kopii protokolu.
 Pokud se zavazadlo nenalezne, i když se to stává velmi zřídka, dostanete pokyny, jak postupovat dál v komunikaci s příslušnou leteckou společností.
 

Poškození zavazadla

Zjistíte-li po obdržení zavazadla, že je poškozeno, kontaktujte přepážku ztracených zavazadel v příletové hale. Pokud možno zkontrolujte, zda je obsah zavazadla kompletní. Stejně jako v případě ztráty zavazadla si připravte si zavazadlový ústřižek a ústřižek vaší letenky. Pracovník reklamací s vámi prohlédne zavazadlo, sepíše protokol PIR a předá vám pokyny společností jak postupovat dále. Tyto pokyny obecně vyžadují, aby jste zaslali na danou adresu doklad o ceně opravy zavazadla (popř. potvrzení o neopravitelnosti zavazadla), kopii letenky a zavazadlového lístku. Další komunikaci s vámi bude vést letecká společnost.
 Kontakt:

+420 597 471 135